Showing 1 – 3 of 3
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article January 01, 2010

  Jun Yao; Haitao Huang; Dairu Zhu; Hua Zhang; Yefeng Liu; Xi Chen; Huanhuan Zhao; Yulin Cai

  Proc. ASME. 49392; 2010 14th International Heat Transfer Conference, Volume 4:167-173.January 01, 2010
  IHTC14-22084
  doi: 10.1115/IHTC14-22084

  TOPICS: Cooling, Grinding