Showing 1 – 20 of 41
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article January 01, 2004

  Yi Zeng; Yi Zhang; Gang Cheng; Pan-Lang Lv; Jing-Hu Yu; Ji-Yang Qi; Hong Chen; Yu-Min Qiu

  Proc. ASME. 46970; Volume 4: 24th Computers and Information in Engineering Conference:637-644.January 01, 2004
  DETC2004-57715
  doi: 10.1115/DETC2004-57715

  TOPICS: Algorithms
 • Proceedings Article July 02, 2017

  Zheng Yan; Tong Ti; Jing Shi-wei; Li Huan-yu; Liu Xuan; Gao Ya-dong; Nian Rui-xue

  Proc. ASME. 57823; Volume 4: Nuclear Safety, Security, Non-Proliferation and Cyber Security; Risk Management, V004T06A003.July 02, 2017
  ICONE25-66070
  doi: 10.1115/ICONE25-66070

  TOPICS: Explosives
 • Proceedings Article July 29, 2013

  Keyuan Zhou; Hong Yu; Yun Hu; Xiaoliang Chen; Zhi Gang; Shixi Wang; Zehua Li

  Proc. ASME. 55799; Volume 2: Plant Systems, Construction, Structures and Components; Next Generation Reactors and Advanced Reactors, V002T05A022.July 29, 2013
  ICONE21-15799
  doi: 10.1115/ICONE21-15799

  TOPICS: Sodium